Ekibimiz

Uzman Kadromuz

Uzman Klinik Psikolog Nagehan YETGİNER

2010 yılında Okyanus Koleji Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitim-öğretim hayatına ara vermeden devam etmiş ve 2015 yılında Psikoloji (İngilizce) lisans eğitimini tamamlamıştır. Şuan da Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında tez aşamasındadır.  Lisans eğitiminin son senesinde Aile Danışmanlığı eğitimi almıştır. Aynı yıl içinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bayan yetişkin psikoz servisinde bipolar, mani ve şizofren hastalarının vaka görüşmelerine gözlemci olarak katılıp, stajyer psikolog olarak hastanede görev almıştır. Daha sonrasında Okyanus Koleji Solarkent şubesinde okul öncesi çocuklarla çalışıp staj eğitimini tamamlamıştır.

 Lisans eğitiminin ardından Özel Çağlayan Bakım Merkezi'nde şizofren, şizoid ve mental retardasyon hastalarıyla çalışmıştır. Sonrasında özel bir anaokulunda psikolog olarak görev almış, çocuklarla birebir görüşmeler yapıp, veli bilgilendirmesi ve seminerler düzenlemiştir. Terapi eğitimlerine de önem vererek kendisininde benimsediği Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan; Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimini Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek'ten almıştır. Bunların yanında oyun terapisi eğitimi almış, süpervizyon eşliğinde oyun terapisi uygulamıştır.

Gönüllü olarak MorKader Kadın Dayanışma Derneği’nde şiddet ve travmaya maruz kalmış kadınlara destek sağlamaktadır.

İBB Kadın ve Aile Sağlığı Projesi kapsamında psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklarla yürüttüğü çalışmalarında çoğunlukla oyun terapisini uygulamakla beraber yetişkin, ergen ve ailelerle çalışırken Çözüm Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaktadır.

Uygulayıcısı Olduğu Testler:

 • AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
 • GESSELL TESTİ
 • GOOD ENOUGH HARİS (BİR İNSAN ÇİZ TESTİ)
 • BİR AİLE ÇİZ TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU
 • PEABODY RESİM KELİME TESTİ
 • BENTON TARAMA TESTİ
 • FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 • PORTEUS LABİRENTİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ

Email: nagehan.yetginer@ilkadimpsikoloji.com

Psikolog Aslıhan ERÇAKAR

(Çocuk- ergen psikolojisi )

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Eğitimi sırasında eş zamanlı olarak Çocuk Gelişimi bölümünü de başarıyla tamamlayarak çift diploma hakkı kazanmıştır.
Lisans eğitimi sırasında Tuzla Belediyesi’nin öncülük ettiği ‘Hayal Ağacı’ sosyal sorumluluk projesi ve Sosyal Gençlik Projelerine gönüllü olarak katılım sağlayarak Türkiye’nin farklı illerinde bulunan çocuklara yönelik yardım ve destek çalışmalarında bulunmuştur.

Klinik stajını Pendik Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi’nde tamamlamıştır. Bayramlar Anaokullarında belirli bir süre gönüllü psikolog olarak görev almıştır. Lisans eğitiminin ardından çocuklarda kullanılan psikolojik değerlendirmeler eğitimlerini almıştır. Uzm. Psk. Emre Sipahioğlu’ndan Oyun Terapisi eğitimini alarak süpervizyon uygulamalarını tamamlamıştır. Dr. Nevin Dölek tarafından düzenlenen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerine katılım sağlamıştır.

Şuanda Üsküdar Üniversitesi’nde klinik psikoloji master programına devam etmekte, Dr. Emel Stroup’un düzenlediği Kognitif Terapi Workshop programına katılım sağlayarak çalışmalarına devam etmektedir.
İlkadım Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde aktif olarak çocuk ve ergen danışan görmekte, çocuklara yönelik psikolojik değerlendirme çalışmaları uygulamaktadır.

Aldığı Eğitim/ Kongre ve Seminerler
Dr. Nevin Dölek; Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapiler
Uzm. Psk. Semih Tezel; Çocuk Değerlendirme Testleri
Uzm. Psk. Semih Tezel; Çocuk Resimlerinin Psikopedagojik Analizi
Uzm. Psk. Emre Sipahioğlu; Uygulamalı Çocuk Merkezli ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi
Dr. Emel Stroup ; Kognitif Terapi Yönelimli Klinik Görüşme & Terapi Becerileri

Prof. Dr. Aslıhan Dönmez ; Bilişsel Davranışçı Tedaviler

TOÇEV 1. Uluslarası Ergenlik Kongresi

PÖMYAP Çocuk ve Travma Sempozyumu

Uygulayıcısı Olduğu Testler

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 • AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)
 • GESSELL TESTİ
 • GOOD ENOUGH HARİS (BİR İNSAN ÇİZ TESTİ)
 • BİR AİLE ÇİZ TESTİ
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU
 • PEABODY RESİM KELİME TESTİ
 • BENTON TARAMA TESTİ
 • FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ
 • BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
 • PORTEUS LABİRENTİ
 • FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
 • BURDON DİKKAT TESTİ
 • KENT EGY(Çocuklarda Korku Ölçeği)
 • SDÖT

Email : aslihan.ercakar@ilkadimpsikoloji.com

Uzman Psikolog Psikoterapist İlkay GEDİK

İlkay Gedik lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamış ve yüksek lisansını Aile Danışmanlığı alanında yapmıştır.

Kanada’da Montreal Üniversitesinde, Aile ve Erken Çocukluk Dönemi üzerine sertifika programını tamamlayan Gedik eğitiminin ardından, Kanada’da okul öncesi çocukların devam ettiği çocuk merkezlerinde Psikolojik Danışman olarak çalışmıştır.

Kanada deneyiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir ve Kadıköy belediyelerinde Psikolog ve Psikoterapist olarak çalışmıştır. Kadına Yönelik Şiddet, Kadının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet konularında düzenli olarak seminerler vermektedir. İlkay Gedik meslek hayatı boyunca çok çeşitli konularda mahalle evlerinde ve okullarda eğitimler vermiştir.

İlkay Gedik, uluslararası EMDR Enstitüsü tarafından verilen EMDR I. ve II. Düzey uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Progressive Counting Travma Çözümleme Tekniği, sınav kaygısıyla başa çıkma aldığı mesleki eğitimlerden bazılarıdır. Çift ve aile terapisi eğitimlerini Gottman Enstitüsü ve İmago Relationship Enstitüsü’nden almıştır.

İlkay Gedik farklı alanlardaki mesleki deneyiminin sağlamış olduğu esneklikle hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışmaktadır.

Mesleki çalışmalarında yetişkinlerde başta psikolojik travma olmak üzere, erken dönem travmaları, çift ve ilişki problemleri, kayıp-yas ve kaygı üzerine çalışmaktadır.

Çocuklarla ve ebeveynlerle erken çocuklukta ortaya çıkan sorunlar üzerine çalışmakta ve ebeveynlere sağlıklı çocuk gelişimi ve ebeveynlik becerileri üzerine danışmanlık vermektedir.  

Email: ilkay.gedik@ilkadimpsikoloji.com

Uzman Klinik Psikolog Canan Bali TAŞDEMİR

 

Psikolog Canan Bali Taşdemir, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiş olup lisans eğitimi sürecinde Yedikule Surp Pırgiç Hastahanesi ve Arkabahçe Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajyer psikolog olarak bulunmuştur. Mezuniyetinin ardından, her yaşı anlayabilmek için, önce karakter gelişiminin de temellerinin atılmış olduğu 0-6 yaşı anlayabilmenin önemli olduğuna inandığı için, 3 şubesi olan bir Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda Psikolog olarak çalışmaya başlamış ve Rehberlik Birimi’nin yöneticiliğini üstlenmiştir. Ailelere; ‘Okula Uyum Süreci, 2-6 Yaş Gelişim Özellikleri, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma, Gece Korkuları, Ebeveyn Tutumları, Çocuklarda Cinsel Gelişim, Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolü, Çocuk ve Sosyal Medya’ gibi konularda seminerler ve destek vermiştir. Ek olarak, Okul öncesi kurum çalışanlarına ‘Sınıf Yönetimi, Çocuklara Yaklaşım, Etkili İletişim, Zor Çocuklarla Baş Etme, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuklarda Cinsel Gelişim, Davranış Bozuklukları’ konularında seminerler düzenlemiştir.
Lisans sonrası dönemde alandaki gelişmeleri yakından takip etmiş ve eğitimler almaya devam etmiştir. Ardından, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Sağlık Modülü Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamıştır. Master boyunca, Klinik derslerinin yanı sıra ‘Fiziksel Hastalıklarla Baş Etme’, ‘Psikosomatik Hastalıklar’ gibi sağlık konulu dersleri de almıştır. Çocuk ve Yetişkin danışanlara bireysel terapi hizmeti vermenin yanı sıra sağlık problemleri nedeniyle psikolojik desteğe başvuran hastalara da psikoterapi hizmeti vermektedir.

Aldığı Eğitimler:
Oyun Terapisi Eğitimi 1. Modül – Oyun Terapileri Derneği (Uzm. Klinik Psk. Birgül Emiroğlu)
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Doç. Dr. Aslı Aktaş Mitrani
Çözüm Odaklı Terapi – Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek

Uyguladığı Testler :


AGTE (Ankara Gelişim Tarama)
Peabody Resim Kelime Testi
Gessel Gelişim Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Frostig Görsel Bellek ve Dikkat Testi
Loıssa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi
Rotter Cümle tamamlama Testi
Çocuk Çizim Testleri
CAT
TAT

Email: canan.tasdemir@ilkadimpsikoloji.com

Uzman Gelişim Psikoloğu Merve Muhsine TÜRKAN

İlkokul, ortaokul, lise öğrenimini İstanbul’da tamamlamış, 2009 yılında Okan Üniversitesinde başladığı Psikoloji bölümünü 2014 yılında bitirmiştir. Mayıs-Haziran 2013 arasında Özel Alp Ata Bakım Merkezi, Ocak- Şubat 2014 arasında Özel Pendik Çocuk ve Nisan- Mayıs 2014 arasında GATA Haydarpaşa psikiyatri bölümünde staj yapmıştır. 2015 yılında Marmara Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır. 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine dinleyici olarak katılmış, 18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sözlü bildiri sunumu yapmıştır. 27. Özel eğitim kongresine (Kasım, 2017) dinleyici olarak katılmış ve sözlü bildirim sunumu yapmıştır. Okan Üniversitesi Gelişim Psikolojisi bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimini 2017 yılında tamamlamıştır. Ocak-Mayıs 2016 arasında Özel Dilruba Anaokulunda yarı zamanlı çalışmıştır. Ekim 2015 tarihinden itibaren ise Özel Belgin Birer Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde işitme engelli çocuklar ve aileleri ile çalışmalarını sürdürmekte ayrıca akademik çalışmalara dadevam etmektedir.

Aldığı Eğitimler

Oyun Terapisi (Çocuk Merkezli)

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Uygulayıcısı Olduğu Testler

WISC-R

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

AGTE

STANDARDİZE MİNİMENTAL TEST

GOOD ENOUGH- HARRİS(İnsan Resmi Çizme Testi)

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

CAT

İŞARETLEME TESTİ

ÇYBT

STROOP

MMPI

Email: merve.turkan@ilkadimpsikoloji.com

Eğitim ve Öğrenci Koçu Sinan Seyfi YETGİNER

2015 yılında Toplum Bilimlerinden mezun olan Sinan Seyfi YETGİNER; Lisans eğitimi boyunca özel bir eğitim danışmanlık şirketinin Work and Travel programı ile 4 sene Amerika’da bulunmuştur.

Türkiye’ye döndükten sonra birey üzerine yoğunlaşmış ve koçluk eğitimleri almıştır. Öğrenci ve Eğitim koçluğu alanında; öğretmen-aile ve öğrenci arasındaki uyumu sağlama, verimli ders çalışma yöntemleri ve özgüven arttırma konularıyla çalışmıştır. Ders motivasyonu, öfke ve stres alanında seminerler vermiştir.

Şu anda Gedik üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Psikopend Danışmanlık Merkezi bünyesinde öğrenci ve eğitim koçluğu yapmakta ve aynı zamanda özel bir şirkette eğitim danışmanlığı olarak çalışmaktadır.

Aldığı Eğitimler

Eğitim Danışmanlığı, FU 2015

Öğrenci Koçluğu FU 2015

Yaşam Koçluğu, 7/24 Danışmanlık Merkezi 2015

Etkili İletişim ve Beden Dili, İİE 2016

Etkin Yönetici Asistanlığı, İİE 2016

Stres Yönetimi, İEE 2016

Sosyal Fobi

 Sosyal fobi, diğer adı ile Sosyal Anksiyete Bozukluğu, bir kişinin sosyal durumlara karşı aşırı derecede korku …

Uyumak İstemeyen Çocuğa Nasıl Yaklaşım Göstermeliyiz?

Çocuğun uyumaması, uyumak istememesi her anne babanın kabusudur. Ebeveynlerin en çok zorlandığı konulardan biri çocuğu …

Panik Bozukluk (Panik Atak)

Panik atak, aniden ortaya çıkan, kişiye yoğun sıkıntı ve korku hissi veren, çeşitli bedensel belirtilerle bir süre …