Elif Nur Çelebi

Elif Nur ÇELEBİUzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Elif Nur ÇELEBİ

Uzman Klinik Psikolog Elif Nur Çelebi 2015 yılında FatihÜniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi devam ederken Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh Sağ. Ve Sinir Hastanesi’nde Psikolog süpervizörlüğünde poliklinikte ve ‘K3’ servisinde stajını tamamlamıştır. K3 Erkek Nevroz servisinde sabah toplantılarına ve vizitelere katılarak hastaları gözlemleme olanağı bulmuştur. Ayrıca birçok hasta ile birebir konuşma, hastalık geçmişleri hakkında bilgi alma imkânına sahip olmuştur. Hastanenin bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlere katılıp ve hastalıklar hakkında daha derin bilgiler edinmiştir.

Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olan Klinik Psikoloji Bölümünde devam etti. Yüksek lisans tez çalışması ise, “Bağlanma stillerinden biri olan güvenli bağlanma ve evli bireylerde evlilik doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi”dir.

Bu süreç zarfında çeşitli Anaokullarında, RehabilitasyonMerkezleri’nde özel eğitim güçlüğü ve otizm başta olmak üzere down sendromu, ADHD, mental retardasyon vb. hastalıklarıyla beraber ; akademik ve sosyal problemleri olan 2.5 – 40 yaşları arasındaki bireylere psikolojik destek sağlamıştır. Öğrencilerin ince ve kaba motor ihtiyaçları için materyal geliştirme, aile danışmanlığı kapsamında seminerler ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuştur. Aynı zaman Danışmanlık Merkezi’nde part-time olarak çocuk-ergen-yetişkin gruplarla terapi çalışmalarında bulunmuştur.

Çalıştığı Alanlar
 • Ebeveyn danışmanlığı
 • Oyun terapisi
 • Özgüven eksikliği
 • Utangaçlık
 • Parmak emme, tırnak yeme
 • Tuvalet alışkanlığı
 • Okul kaygısı
 • Kardeş kıskançlığı
 • Bağlanma Problemleri
 • Disiplin ve sınır koyma
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Davranış bozuklukları
 • Uyum sorunları
 • Saldırganlık
 • Akran zorbalığı
 • Sınav kaygısı
 • Ergenlik dönemi sorunları
 • Sosyalleşme sorunları
 • Stres yönetimi
 • Öfke kontrolü
 • Kaygı bozuklukları
 • Depresyon
 • Sosyal fobi
 • Okul korkusu
 • Aile içi iletişim
 • İletişim sorunları
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çift danışmanlığı
Katıldığı Eğitimler

Amerika Oyun Terapi Enstitüsü tarafından onaylı ve tescilli Oyun Terapisti ve Eğitmeni Reyhana Meer – Seedat’ın “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimine katıldı.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen “EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme –Eye Movement Desensitization and Reprocessing)” I. Düzey eğitimini tamamladı.

Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen WİSC-4 eğitimini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından düzenlenen CAS eğitimini tamamladı ve Moxo Türkiye tarafından düzenlenen MOXO Testi sertifikasını programını tamamladı.

Hakan Türkçapar önderliğinde verilen “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimine katılıp sertifika aldı.

Bağlamsal bilimler enstitüsünden ACT (kabul ve kararlılık) eğitimini tamamlamıştır. Halen çevrim içi süpervizyonlara devam etmektedir.

Şu anda, çocuk- ergen- yetişkinlerle çalışmalarına devam etmektedir.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Çocuklarda okula uyum süreci hakkında her şeyi Uzman Klinik Psikoloğumuz Aslıhan Erçakar Tellioğlu , sizler için derledi.

placeholder
Aslıhan Erçakar Tellioğlu
Uzman Klinik Psikolog,

Uzman Psikologlarımızdan Danışmanlık ve Psikolojik Yardım İçin Bizi Arayın.