Çocuklara Ninni Söylemek Neden Önemli

Ninnilerin, annelerin ya da bakım verenin çocuklarını sakinleştirmek ve uyutmak için kendilerine özgü bir besteyle söyledikleri halk kültürü ürünler olduklarını söyleyebiliriz. Ninnilerin bebekleri uyutmakla birlikte bebekleri eğlendirmek, onları sevmek için söylenmektedir. Anneler küçük çocuklarıyla ninniler aracılığıyla sağlıklı bir iletişime kucak açarlar ve bu yolla kurulan iletişim anne-çocuk bağlanmasını güçlendirir.

Bebeklik döneminden başlayıp erken çocukluk dönemi boyunca çocuğa söylenen ninnilerin çocuğun ileriki yaşantılarında bir şekilde derin bir etki bıraktığı bilinmektedir. Ninnilerle büyüyen bu anlamda yeterli doyumu sağlayan çocuklarda, özellikle güçlü bir kişilik ve bazı sosyal davranışların geliştirilmesi daha kolay olabilmektedir. Dolayısıyla ninniler çocuğun motivasyonunda, zihinsel algılama yeteneğinin gelişmesinde, dil gelişiminin desteklenmesinde ve çevreyle iyi iletişim kurmasında, gerginliklerinin azalmasında, korunma ve bağlanma duygusunun artmasında, anneye bağlılığını sağlayabilme ve sürdürebilme noktasında, en önemlisi kendini ve başkasını doğru kavrayabilmesinde çok önemli bir yere sahiptir.

Çocukluk döneminde çocuklara yakınları tarafından söylenen ninniler çocukların bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal gelişim alanlarını desteklemektedir. Çocuğun dinlediği ninni ile birlikte beyin de çeşitli bölümler aktifleşmektedir. Bu şekilde ninnilerin beyin gelişimini hızlandırdığı da bilinmektedir.

Çocuğun ninni dinlemesi hem gelişimini desteklemekte hem de çocuğun ailesine ve sosyal çevresine olan uyumunu kolaylaştırmakta, okul başarısına katkıda bulunmaktadır. Ninni dinlemek, çocukta dil becerilerinin zeminini hazırlamakta ve hızlı gelişimine katkıda bulunarak ileride sosyal ilişkilerinde iletişim kurmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu durumda çocuğun bağımsızlığı güçlenmektedir. Bu dönemde çocuğun kendini yeterli ve güvende hissetmesi sağlanmaktadır. Erken çocukluk döneminde edinilen bu hisler çocuğun yetişkin hayatında daha sağlıklı bir kişilik gelişimi olarak dönüş sağlamaktadır.  Ninniler, çocuklara verilmesi gereken beceri, kavram veya olayları öğretmede bir araç olarak kullanılmakta ve çocukların gelişim hızlarına olumlu yönde destek olmaktadır. Böylece çocuklar, daha fazla keşfetme ve öğrenme için fırsat yakalamaktadır. Bu açıdan çocukların eğitiminde büyük rol oynayan eğitimcilerin ve ebeveynlerin bu konuda bilinçli ve hassas bir tutum sergilemeleri beklenmektedir. Ninnilerin çocuğun ruhsal olarak sakinliğini sağladığını ve dolaylı olarak çocuğun gelişimini hızlandırdığını unutmayalım. Onları bu güzel duygulardan mahrum bırakmayan bilinçli ebeveynler olabilmek dileğiyle,  Sevgiler

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm randevu talepleriniz, Soru, Görüş ve Önerileriniz Hakkında Bizi Arayabilirsiniz.

Psikolojik Yardıma mı İhtiyacınız Var?