Çocuk Danışmanlığı

Temelleri annenin hamilelik döneminde atılan psikolojik gelişim tüm yaşam boyu sürer. Gelişimin en hızlı olduğu dönem 0-3 yaş olmakla beraber, 6 yaşa kadar ki ruhsal süreçlerin gelişimi hayat boyu etkisini gösterir. Bu dönemde ortaya çıkabilecek stres faktörleri çocuğun psikolojik gelişimi için önemli bir rol oynar. Çocuğun uyarı kalkanları ile baş etme gücü henüz bir yetişkinin ki gibi gelişmemiş olduğu için stres durumlarında psikolojik sorunlar geliştirebilir. Çocuk danışmanlığı okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki çocuklara yönelik olarak, onların hem bulundukları yaş dönemine ait gelişim özellikleri, hem de yaşadıkları sosyal çevreleri ile etkileşim sürecinde ortaya çıkabilecek; duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının çözümlenmesi, bireysel gelişimlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmetleri içermektedir. Çocukluk çağı problemlerinde erken teşhis-tedavi ve eğitim büyük önem taşımaktadır. Bu danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde sadece çocukla değil aynı zamanda anne ve/veya baba ile çalışılarak ve gerektiğinde okul ile de iş birliği yapılarak yürütebilmektedir

 • Alt ıslatma/ Dışkı kaçırma
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Kardeş kıskançlığı
 • Özgüven eksikliği
 • Fobiler
 • Saldırganlık
 • Tikler
 • Takıntılı davranışlar
 • Kaygı bozuklukları
 • Uyku problemleri
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Gelişimsel Problemler
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık
 • Bağlanma problemleri
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Ebeveynlerin Boşanma Sürecinin Çocukta Yarattığı Sorunlar
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
 • istismar (fiziksel, cinsel, duygusal, sosyal)
 • Öfke (sinirlilik dürtü bozukluğu)
 • İletişim problemleri
 • Gecikmiş gelişim problemleri
 • Kabuslar, gece korkuları
 • Okul fobisi, okul uyum problemleri
 • Seçici sessizlik, konuşma problemleri
 • Sosyal dışlanma travmalar / Performans düşüklüğü
 • 0-6 Yaş Gelişim Takibi
 • Tuvalet Sorunları
 • Ebeveyn Kaybı
 • Disiplin ve sınır koyma
 • Dürtü kontrol problemleri
 • Anneden ayrılma korkusu
 • Cinsel Eğitim Sorunları
 • Bilgisayar Bağımlıllığı

 

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı Nedir?

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak …

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Çocukların, çevredekilerin söylediklerini anlamakta ve kendi duygularını sözlere dökmekte zorlanması dil bozukluğu, …

Sosyal Fobi

 Sosyal fobi, diğer adı ile Sosyal Anksiyete Bozukluğu, bir kişinin sosyal durumlara karşı aşırı derecede korku …